ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Anka Dizayn
Siz değerli müşterilerimize Statik Proje Çizimi, Yaklaşık Maliyet Hesaplama ve Keşif, Kesin Hakediş, Kooperatif, Yap-Sat alanlarında resim veya özel kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir.

STATİK PROJE: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin-temel-yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur.

YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA ve KEŞİF: Eğer kamu kurumlarının ihalelerine girmek istiyorsanız veya bir yatırım yapmak istiyorsanız. Anka Dizayn olarak biz sizlere yardımcı oluyoruz. Teklifini hazırlamak istediğiniz projenin yaklaşık maliyet hesabını çıkarıp keşif, ölçüm, analiz ve teknik danışmanlık ile birlikte ihale teklifinizi en sağlıklı şekilde hazır hale getiriyoruz. İhale sonrası aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verecekseniz ya da siz bir ihale yapmak istiyorsunuz ve yaklaşık maliyet hesabı çıkarmak istiyorsanız Anka Dizayn olarak her zaman hizmetinizdeyiz.

KESİN HAKEDİŞ: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme şartnamesinin 11 nci, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin 14.17 ve Genel Teknik Şartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.

Kooperatif ve Yap-Sat projelerinizde sağlıklı çözümleri ile her zaman yanınızda olan Anka Dizayn projelerin uygulanmasında kalite kavramı çerçevesinde çözüm ortağınız olmaya devam edecektir.
ANKA BİNA YAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ

Adres: Kalpaklıoğlu Mah. Yenisu Sok. Dünya İş Merkezi B Blok
Kat 10 No: 40/37 Melikgazi - KAYSERİ

Telefon & Faks: +90 352 231 2138

E-mail: info@ankabina.com